Mitä partio on?

Partio on monipuolinen harrastus! Partiossa tehdään yhdessä ryhmän kanssa: retkeillään ja toimitaan luonnon hyväksi, opetellaan uusia taitoja, leikitään, pelataan ja koetaan ikimuistoisia elämyksiä ja seikkailuita Suomessa ja ulkomailla. Melkein mikä tahansa toiminta voi olla partiota. ”Partiotoiminnasta ei kasva maailman mestareita jossakin tietyssä lajissa, mutta partiotoiminnassa voidaan tutustua lähes kaikkiin harrastuksiin, lajeihin ja puuhiin jonkin verran”.

Partio perustuu vapaaehtoisuuteen ja partioliike on avoin kaikille, jotka hyväksyvät sen päämäärän ja arvopohjan.  Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Partio on vastavoima ”miks mun pitäis” ja ”ei kuulu mulle”-asenteille. Partiotoiminta on poliittisesti sitoutumatonta ja eri maailmankatsomukset huomioivaa.

Nuorimmat partiolaiset ovat 7-vuotiaita ja yläikärajaa toimintaan osallistumiseen ei ole. Toimintaan voi osallistua perhepartiotoiminnan kautta kaiken ikäiset ihmiset.

Partiota harrastetaan paikallisyhdistyksissä, eli lippukunnissa. Lippukunnissa jäsenet jakaantuvat ikäryhmittäin pienempiin ryhmiin, joilla kaikilla on omanlaista, ikään sopivaa toimintaa, joka perustuu kasvatukselliseen partio-ohjelmaan. Omasta pienryhmästä muodostuu usein partiolaiselle tärkeä porukka, johon tutustuu hyvin ja jonka kanssa on kiva viettää aikaa.

Nuorempien partiolaisten ryhmät kokoontuvat yleensä kerran viikossa leikkimään, pelaamaan, askartelemaan, nikkaroimaan ja oppimaan uusia taitoja. Vanhempien partiolaisten harrastus taas koostuu usein kivan yhdessä tekemien lisäksi erilaisista vastuutehtävistä ja projekteista. Nuoret ja aikuiset mahdollistavat vapaaehtoisvoimin toiminnan, kuten retket, leirit ja viikkotapaamiset nuoremmille partiolaisille.

Voit tutustua tarkemmin eri ikäkausiin ja siihen mitä partiossa tehdään Suomen Partiolaisten, eli partioliikkeen keskusjärjestön nettisivuilta.

Partiotoiminta Hyvinkäällä

Hyvinkäällä toimii neljä partiolippukuntaa: Hyvinkään Nummenpojat, Hyvinkään Metsätytöt, Hyvinkään Miilupartio ja Martin Partio. Yhteensä partiolaisia näissä lippukunnissa on noin 380. Varsinainen partiotoiminta tapahtuu näissä paikallisyhdistyksissä. Hyvinkään Partiotuki ei järjestä varsinaista partiotoimintaa vaan toimii hyvinkääläisten partioyhdistysten taustayhteisönä, mahdollistaen esimerkiksi lippukuntien retkeilytoimintaa. Tutustu tarkemmin hyvinkääläisiin partioyhdistyksiin eli lippukuntiin tästä:

Hyvinkään Metsätytöt

Hyvinkään Miilupartio

Hyvinkään Nummenpojat

Martin Partio